Kvalita sviečok

tomenu
Ako poznám že sviečky sú nielen pekné ale aj kvalitné?

Už na prvý pohľad príliš tenký knót v hrubej sviečke alebo hrubý knót v menšej sviečke môžu napovedať že sviečka nebude optimálne horieť. Mnoho výrobcov vyrába dekoratívne sviečky bez prihliadania na ich funkčné vlastnosti. Potom sa stáva, že sviečky zle horia, plamienok sa postupne utopí v parafíne a sviečku treba odlievať alebo naopak, sviečka horí príliš vysokým plameňom a začne dýmiť. Svetsviečok Vám ponúka sviečky výlučne z vlastnej výroby, ktoré prešli testovaním na vlastnosti horenia. Znamená to že u našich sviečok je minimalizovaná možnosť dymenia sviečky alebo utopenia plamienka.

Pretekanie sviečky

Iste sa Vám stalo, že sviečka po zapálení tiekla. Pri dekoratívnych sviečkach a rozmanitých tvaroch nie je vždy možné zaručiť nestekavosť sviečky. Všade, kde to je možné a tvar sviečky to dovoľuje, používame vo vlastnej výrobe kombináciu viacerých typov parafínov a voľbu optimálneho knótu s cieľom minimalizovať pretekanie sviečky. Menšia pretekavosť umožňuje dlhšiu dobu horenia sviečky.

Aróma

Kvalitu sviečky poznať aj podľa arómy. Pri použití kvalitných certifikovaných aromatických kompozícií je možné zaručiť, že sviečka nebude meniť charakter vône z dôvodu nerovnomernej prchavosti jednotlivých zložiek vonnej kompozície. Svetsviečok používa pri výrobe aromatických sviečok vonné kompozície švajčiarskej výroby s certifikátom zaručujúcim neprítomnosť zdraviu škodlivých prímesí.

Technológia výroby

Liaté sviečky dlhšie horia. Viacerí výrobcovia sviečok prechádzajú na technológiu výroby sviečok lisovaním jemného parafínového granulátu. Táto technológia je rýchlejšia a lacnejšia, sviečky počas výroby nemusia chladnúť, stačí ich lisovať a to umožňuje zvýšiť kapacitu výroby. Nevýhodou lisovaných sviečok je kratšie horenie z dôvodu obsahu malých vzduchových dutiniek vo vnútri jadra sviečky a tým zníženým obsahom materiálu v danom objeme sviečky. Liate sviečky neobsahujú žiadne vzduchové dutiny, ich vnútro je 100% vyplnené materiálom a preto dlhšie horia. Svetsviečok vyrába jadrá technológiou liatím roztaveného parafínu.